Doamne, mulţumim pentru masă!

Doamne, mulţumim pentru masă,
Că ne-ai dat alese bucate
Şi ne-ai dat o- ntâlnire frumoasă,
Revedere plăcută şi sănătate!

Te mai rugăm Doamne, ne ţine
În formă, la bine, la greu,
Şi viaţa ne fie păzită de Tine,
Păzeşte-ne de duhul cel rău!

Sfinţeşte a noastre destine,
Căci Tu eşti Puterea Divină!
Ne creşte iubirea de Tine,
Păstrează-ne viaţa senină!

Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava,
A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor, AMIN


Poezii