Doamne Sfinte, Îndurate...!

Dumnezeu ne-a miluit.
Ce frumos ne-am regăsit
Şi decent am chefuit!
A fost cum am şi dorit.

Doamne Sfinte, Îndurate,
Tu ne-ai dat pe săturate
Şi distracţii şi bucate!
Îţi mulţumim pentru toate!

Ţine-ne în sănătate,
În pace şi fericire,
Mai dă-ne prosperitate,
Şi-alte revederi cu bine!

Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava,
A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor, AMIN


Poezii