Dumnezeul nostru, Atattiitorului...!

Făcătorul cerului şi al pământului,
Al tuturor celor văzute şi nevăzute
Tu ne vezi din slava eterului,
Îţi mulumim Ţie pentru cele trăite!

Că promoţiei noastre măreţe
I-ai dat daruri şi haruri divine:
Voinţă, puteri, competenţe
Şi multă credinţă in Tine.

Te rugăm să ne laşi în putere
Să ne dai încă ani mulţi şi frumoşi
Şi din când în când cu-a Ta vrere
Să ne revedem sănătoşi!

Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava ,
A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor , AMIN !


Poezii