Închinăciune

Mă-nchin la soare şi la vânt
Să fie pace pe pământ,
La ape limpezi de izvor
Să-astupe setea tuturor,
La foc, cu limba lui arzând,
Lumină vieţii aducând!
Mă-nchin la pietre şi la sol
Ca să astupe orice gol
Cu rodul lor mântuitor,
Cu sprijinul nepieritor!
Mă-nchin la tot ce am în jur
Şi pentru care pot să jur
Că tot ce e în jurul meu,
Se întrupează-n Dumnezeu!
Mă-nchin la Domnul cel de Sus,
Cât şi la Fiul Său, Iisus,
La Maica Sfântă, Preacurata,
Să ne păstreze judecata!
Mă-nchin şi la Sfânta Treime
Ca sfătuiţi să fim de bine,
Şi cât vom mai trăi în lume
Să facem doar fapte bune.
Doamne dă-ne, cât se poate,
O viaţă în sănătate,
Dă-ne dreptul la cinstire
Şi un strop de fericire,
Să-i cinstim pe-ai noştri buni
Să fim mândri ca români!
Iar pe-amicii ce s-au dus
Primeşte-i la Tine, sus!
Că a ta este împărăţia şi puterea si slava
A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!


Poezii