ACASĂ            

 • Sinteză - ghid monografic
 • Amplasarea  satului
 • Prezentare succintă a judeţului
 • Prezentare succintă a comunei

INTRODUCERE

 • Cuvântul prezentatorului
 • Cuvântul autorilor
 • Referinţe

ISTORIC

 • Istoria aşezării
 • Simboluri şi hărţi
 • Evoluţia populaţiei
 • Primul război mondial
 • Al doilea război mondial
 • Instalarea comunismului şi atrocităţile lui
 • Colectivizarea
 • Revolta ţărănească
 • Căderea comunismului
 • Evoluţia postcomunistă a vieţii satului

DESCRIEREA GEOGRAFICĂ ŞI ECONOMICĂ

 • Coordonate geografice
 • Hotare, hărţi
 • Relief
 • Vegetaţie
 • Faună
 • Agricultura
 • Creşterea animalelor

HABITATUL

 • Aşezarea, geometria satului
 • Evoluţia numărului de case
 • Casa – tipuri de case, descriere
 • Sălaşul, odăile
 • Curtea, grădina
 • Alimentaţia
 • Facilităţi

BISERICA

 • Hramul
 • Construcţia, ctitori şi restauratori
 • Sfinţirea
 • Evenimente importante
 • Obiecte de cult
 • Cimitire
 • Bocitoare
 • Vrăjitorie

ŞCOALA, GRĂDINIŢA, CĂMINUL CULTURAL, BIBLIOTECA

 • Istoric
 • Construcţie şi  extinderi
 • Evenimente importante
 • Evoluţia populaţiei şcolare
 • Dascălii şcolii
 • Personalităţi emanate de şcoală
 •  Formaţii artistice

ALTE INSTITUŢII

 • Primăria
 • apartenenţa satului, pe perioade
 • primarii comunelor
 • Instituţii de menţinera ordinii
 • jandarmeria
 • poliţia
 • caraula
 • miliţia
 • Instituţiile sanitare
 • istoric
 • puncte sanitare
 • puncte farmaceutice
 • personal sanitar

VIAŢA SOCIALĂ ŞI ASOCIATIVĂ

 • Istoric
 • Relaţiile interumane
 • Asociaţii
 • pe profesii şi meserii
 • asociaţii cooperatiste
 • asociaţii cultural sportive
 • altele

ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

 • Istoric
 • Portul
 • Graiul
 • Hora satului
 • Folclorul literar
 • Folclorul Muzical şi coregrafic
 • Datini şi obiceiuri

CULTURA

 • Istoric
 • Creaţii
 • populare
 • culte
 • Monumente

SPORT, TURISM

 • Mişcarea sportivă de masă
 • Mişcarea sportivă şcolară
 • Personalităţi sportive
 • Potenţial turistic

JOCURI

 • Tipuri şi descrierea lor
 • Modul de organizare

OAMENII SATULUI

 • Personalităţi
 • Oameni de elită, plecaţi din sat
 • Oamenii de elită din sat
 • Nominalizarea familiilor satului
 • Porecle

PROIECTE  PENTRU INNOIREA SATULUI

 • Prezentarea proiectelor
 • Documente legislative pentru proiecte
 • Descrierea proiectelor
 • Stadiul de materializare

BIBLIOGRAFIE
            Datele şi documentele care stau la baza monografiei
ANEXE

 • Texte sau fragmente
 • Documente integrale sau în rezumat
 • Fotografii şi explicarea lor
 • Sciţe, planuri, hărţi
 • Creaţii literare şi folclorice
 • Mărturii
 • Altele ...

REZUMAT

 • Capitole şi date esnţiale
 • Gesturi de curoazie faţă de cei care s-au implicat în realizarea lucrării monografice
 • Cuvânt de încheiere

Acasa