Rugăciune

Doamne, Prea Sfinte Părinte,
Făcătorul cerului şi al pământului,
Tu ne vezi din slava eterului,
Îţi mulţumim pentru cele trăite!

Din suflete îţi mulţumim Doamne
Că ne-ai dat aspiraţii de bine
Şi-am trecut peste multe canoane,
Păstrând obiceiuri creştine!

Că, promoţiei noastre măreţe
I-ai dat daruri şi haruri divine,
Voinţă, puteri, competenţe
Şi multă credinţă in Tine!

Te rugăm să ne ţii în putere,
Să ne dai , încă, ani mulţi şi frumoşi
Şi din când în când cu-a Ta vrere
Să ne revedem sănătoşi!

Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava,
A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor, AMIN !


Poezii